modernariato

Corbeille noire In Attesa Enzo Mari Danese

Créateur : Enzo Mari (Né en 1932)

Corbeille in Attesa

Editeur : Danese

Date de création : 1971

Matériaux : plastique polypropylene noir

Dimensions D :